ការឃោសនា​បោះឆ្នោត​រយៈ​ពេល​២១​ថ្ងៃ បញ្ចប់​ដោយ​គ្មាន​អំពើហិង្សា មាន​តែ​ពាក្យ​ប្តឹង​តិចតួច ឯ​ទីតាំង​ការិយាល័យមួយចំនួន​ ត្រូវ​ផ្លាស់ប្តូរ ដោយ​ទឹកជំនន់​ – CEN