​ឪពុក​តិរច្ឆាន ដែល​ធ្លាប់​ជាប់ពន្ធនាគារ ចាប់រំលោភ​កូនស្រី​ខ្លួនឯង​ – CEN