ទម្លាក់​ស្លាក​និង​បញ្ចប់​ទាំងស្រុង​សកម្មភាព​ទាំងអស់​របស់​អតីត​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅ​បន្ទាយមានជ័យ​ – CEN