ផ្លែឈើ ៥ ប្រភេទ ល្អ​សម្រាប់​អ្នកជំងឺ​លើសឈាម គប្បី​បរិភោគ​ – CEN