ប្រជាពលរដ្ឋ កម្មករ​កម្មការិនី បម្រើ​ការងារ​នៅ​ភ្នំពេញ សម្រុក​ចេញទៅ​ស្រុកកំណើត ដើម្បី​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​ – CEN