​ខ្លាំង​បាត់​! ស្រី​ស្រស់​នេះ​ជំរុញ​អ្នកបើកបរ​ខ្លួន «​ជាន់​» រថយន្ត​ល្បឿន​រហូតដល់ 192 kmph និង​និយាយ​ដ៏ហួស​ចិត្ត «​បើ​ធ្វើ​រឿងនេះ​មិនបាន អ្នក​ពុំ​សមជា…​» – CEN