រឿង​ចេក​ផ្លែ​ពណ៌​ក្រហម ៖ ពិត​ជា​ថ្លៃ តែ​ពុំ​ទាន់​មាន​ទីផ្សារ កុំ​ចេះតែ​… ប្រថុយប្រថាន​ឲ្យសោះ​! – CEN