​ស្ទើរតែ​មិន​ជឿ​នឹក​ភ្នែក​! អនាគត​ម្ដាយក្មេក សាត រស្មី ក្មេង ហើយ​ស្អាត​មិន​ចាញ់​យុវវ័យ​ប៉ុន្មាន​ឡើយ – CEN