ពស់​វែក “​កើតរោគ​ចិត្ត​” ក្អួត​ចេញ​មក​សុទ្ធតែ​… ស្បោង​នីឡុង​! (វីដេអូ) – CEN