មនុស្ស​៧​ស្លាប់ និង​២​នាក់​បាត់​ខ្លួន ក្នុង​គ្រោះធម្មជាតិ​ភ្លៀង​បង្ក​ភក់​ភ្នំ​បាក់​សង្កត់​ផ្ទះ​អ្នកភូមិ​​នៅ​ខេត្ត Nan (​ថៃ​) – CEN