កម្ពុជា​នៅតែមាន​ជនបរទេស​ប៉ុនប៉ង និង​ព្យាយាម​ជ្រៀតជ្រែក ចូល​កិច្ចការ​បោះឆ្នោត​ – CEN