​រុស្ស៊ី​អំពាវនាវ​អាមេរិក​កុំ​ប្រើប្រាស់​កម្លាំងយោធា​ក្នុង​អវកាស​ – CEN