គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​២៩​កក្កដា ស្លាប់​៥​នាក់ របួស​៩​នាក់​ – CEN