​ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​តាម​ដង​ទន្លេមេគង្គ​លើ បង្កើន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ ដោយសារ​កម្ពស់​ទឹកទន្លេ​កើនឡើង​ – CEN