ចង់​អាយុ​វែង ចូរ​ពិសា​កាហ្វេ តែ​កុំ​ឱ្យលើស​៤​កែវ​! – CEN