បុគ្គលិក​ស្រី​មាឌ​យក្ស ​ប្រដៅ​អតិថិជន​មាឌ​ល្អិត​ចិត្ត​ខ្លាំង​​យ៉ាង​​ចាស់ដៃ បន្ទាប់​យក​ទឹក​​ដោះគោ​​ជះ​ដាក់​ខ្លួន ក្នុង​ករណី​មួយ​នេះ… (​វីដេអូ​) – CEN