មន្ត្រី​សង្កេតការណ៍​បោះឆ្នោត​មក​ពី​អឺរុប បញ្ជាក់ថា ដំណើ​ការបោះឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា ពលរដ្ឋ ចេញ​ទៅ​បោះឆ្នោត ច្រើន​លើសលប់​បំផុត​ – CEN