​ពលរដ្ឋ​ថា​ពេល​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​មក​ម្តងៗ នៅ​ចំណុច​ផ្លូវ​អ៊ិល​វី ​ក្រុងព្រះសីហនុ លិច​ទឹក​រាល់ដង​ – CEN