បន្ត​ចុះ​ពិនិត្យមើល​ការដ្ឋាន កំពុង​ជួសជុល​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤១ លេខ​០៣ និង​លេខ​៣៣ ក្នុង​ទឹកដី​ខេត្ត​កំពត និង​កែប​ – CEN