ក្មេង​ទំនើង​ប្រចាំ​ភូមិ​ភី ដែល​តែងតែ​ដេញ​កាប់​ក្រុម​ក្មេង​ប្លែក​មុខ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN