ជនជាតិ​ថៃ​ម្នាក់ ញៀន​ល្បែង អស់​លុយ បែកគំនិត​ដើរ​លួច​ – CEN