​ហ៊ាន​ជិះ​រថយន្ត​ទំនើប តែ​កំណាញ់​លុយ​លាង​ឡាន ចុង​ក្រោយ​ឡាន​ក៏​ខ្ទេច ហើយ​បើ​គេ​ពុំ​ជួយ​ទាន់​មនុស្ស​ក៏​… ងាប់​! (វីដេអូ) – CEN