មេ​ម៉ាហ្វីយ៉ា​រុស្ស៊ី ត្រូវ​បាញ់សម្លាប់​ក្នុង​ពិធីជប់លៀង​អបអរ​ការ​ចេញពី​គុក​ – CEN