គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​៣០​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ ស្លាប់​៥​នាក់ រងរបួស​ធ្ងន់​ស្រាល​របួស​១៦​នាក់​ – CEN