ទឹកជំនន់​ទន្លេមេគង្គ​លើ បន្ត​កើនឡើង​លិច​ចូល​តំបន់​មួយចំនួន​ទៀត​ក្នុង​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង​ – CEN