ចិន​មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​ជាប់គាំង​ក្នុង​ព្រលានយន្ដហោះ ដោយសារ​ព្យុះភ្លៀង​ – CEN