ជំនន់​ទឹកភ្លៀង និង​ការ​កកស្ទូះ​លូ ឬ​អូរ​បង្ហូរទឹក​បង្ក​ផលវិបាក​ដល់​អ្នក​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​ – CEN