តោះ! ទៅ​មើល​ដើម​ស្តេច​ទទឹម អាយុកាល ៦០០​ឆ្នាំ នៅ Sapa -​វៀតណាម ដែល​គេ​ឲ្យ​ថ្លៃ​កន្លះ​លាន​ដុល្លារ​ហើយ តែ​ម្ចាស់​… ពុំ​ព្រម​លក់​! (វីដេអូ) – CEN