​ស្ងាត់ៗ​! ប៉ែន​ចំ​រ៉ុង ចាប់យក​ជំនួញ​ធំ​មួយ​នេះ បន្ថែម​ពីលើ​ការងារ​សិល្បៈ – CEN