ក្នុង​ខែ​កក្កដា អ​.​ព​.​ប បាន​ទទួល​ពាក្យ​ប្តឹង​ចំនួន ៤២​ពាក្យ អនាមិក ១៩ និង​បើក​បន្ទប់​ស្តាប់​ចម្លើយ​ចំនួន​២៥​លើក – CEN