​ក្រសួងការបរទេស សម្តែង​ការសោកស្តាយ​ចំពោះ រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​មួយចំនួន ដែល​មិន​បញ្ជូន​អ្នកសង្កេតការណ៍​មក​ទេ ប៉ុន្តែ​បែរជា​រិះគន់​ការបោះឆ្នោត​កម្ពុជា​តាំងពី​ពេល​ចាប់ផ្តើម រហូតដល់​ពេល​បញ្ចប់​ថា មិន​សេរី និង​យុត្តិធម៌​ – CEN