​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ក្នុង​ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ មនុស្ស​ស្លាប់ ១៣០​នាក់ របួស​៥៨២​នាក់ – CEN