​របួស​ធ្ងន់​ស្រាល​៣​នាក់​ក្នុង​ករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​រវាង​ម៉ូតូ​និង​ម៉ូតូ​ – CEN