​លួច​ម៉ូតូ​មាន​បំពាក់ GPS ត្រូវ​ម្ចាស់​តាម​រក​ឃើញ ដល់​ក្នុងផ្ទះ​ចោរលួច ពី​ខេត្ត​កណ្តាល ដល់​ខេត្ត​តាកែវ – CEN