គួរ​ងាក​មក​ដាំ​ពូជ​ល្មុត​សាច់​ក្រហម​នឹង​គេ​ហើយ មែន​ទេ​!? – CEN