​រថភ្លើង​កិន​មនុស្ស​ដាច់​ជា​២​កំណាត់ ស្លាប់​ភ្លាមៗ​ – CEN