ស្លាក​យីហោ បដា និង​ពាក្យស្លោក​ផ្សេងៗ របស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​លែង​មាន​វត្តមាន​នៅ​ទូទាំង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ហើយ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​វិច្ឆិកា​នេះ​ – CEN