សម្តេច​ក្រឡា​ហោម អំ​ពាវ​នាវ​ពល​រដ្ឋ និង​អ្នក​ន​យោ​បាយ​ខ្មែរ កុំ​លាប​ពណ៌​ដាក់​គ្នា​ក្រោយ​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត – CEN