៧​ខែ​ គ្រឹះ​ស្ថាន​​អង្គរ ​រក​ចំ​ណូល​បាន​​ជិត​៧​​លាន​​ដុល្លារ ​ពី​​ការ​លក់​​សំ​បុត្រ​​ឲ្យ​​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​ និង​ជាង៣​លាន​ដុល្លារ ត្រូវ​បង់​ចូល​មូល​និ​ធិ​គន្ធ​បុប្ផា – CEN