និស្សិត​ច្បាប់​ផឹក​ស្រវឹង​រង​ការប៉ុនប៉ង​រំលោភ បង្ហោះ​រឿងរ៉ាវ​របស់ខ្លួន​ដើម្បី​លើកទឹកចិត្ត​ជនរងគ្រោះ​ដទៃ​ត្រូវ​ហ៊ាន​ចេញមុខ​និយាយ តែ​អ្នក​ខ​មិន​ស្តីបន្ទោស​ថា​… – CEN