ស​សៃ​គុយទាវ​បាញ់​កាញ់​ដែល​ផលិត​នៅតាម​សិប្បកម្ម​នានា ត្រូវបាន​ផលិត​ទៅតាម​ស្តង់ដារ​វិញ​ហើយ បន្ទាប់ពី​មាន​ការណែនាំ​ពី​មន្ត្រី​ជំនាញ​កាំកុងត្រូល​ – CEN