ចាប់​បុរស​ម្នាក់ ករណី​ចែក​ចាយ​រក្សា​ទុក​គ្រឿង​ញៀន ជា​អំពើ​ល្មើស​ច្បាប់ – CEN