ទារក​ម្នាក់​នៅមាន​ជីវិត​ដ៏​អស្ចារ្យ បន្ទាប់​របូត​ចេញពី​​ផ្ទៃ​​ម្តាយ និងខ្ទាត​​ទៅលើ​វាលស្មៅ នៅក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ក្រឡាប់​រថយន្ត​ដ៏​សាហាវ​ – CEN