ស្ថានីយ៍​រថភ្លើង​នៅ​ស៊ុយអែត​ត្រូវ​ទឹក​ជន់ មានអី​មនុស្សម្នា ប្រែក្លាយ​វា​ទៅ​ជា​អាង​ហែង​ទឹក លេង​យ៉ាង​សប្បាយ​ – CEN