សម្តេច​តេជោ ៖ ការបោះឆ្នោត​កន្លងមក​នេះ គឺ​យើង​ឈ្នះ​ទាំងអស់គ្នា ដើម្បី​ថែរក្សា​សន្តិភាព និង​ការអភិវឌ្ឍ​ – CEN