នៅ​ចិន ផ្លែឈើ​មួយ​ប្រភេទ​នេះ ត្រូវ​រដ្ឋាភិបាល​មិនឲ្យហូប​វា ពេល​កំពុង​តែ​ឡាយ​វីដេអូ​នោះទេ​ – CEN