ដូច​ខ្វះ​អី​លួច​! ជនសង្ស័យ ៣​នាក់​រួម​គ្នា​លួច​ត្រី​ឆ្លាម​មួយ​ក្បាល ពី​អាង​ចិញ្ចឹម​ត្រី រួច​រុំ​វាឲ្យ​ដូចទា​រក​ (មានវីដេអូ) – CEN