ស្ត្រី​ដើមកំណើត​វៀតណាម​ម្នាក់​ជាប់គុក ព្រោះ​វាយ​ងាប់​សេក​របស់​កូន​ប្រពន្ធ​មុន របស់​ប្តី​នៅ​សិង្ហ​បុរី​ – CEN