ចង់​សប្បាយ តែ​មិន​ហ៊ាន​ចំណាយ​ត្រឹម​ថ្លៃ​សំបុត្រ​ទស្សនា ២០ ដុល្លារ បុរស​ម្នាក់​ផ្លោះ​ចូល​ទ្រុងខ្លា លទ្ធផល ត្រូវ​ខ្លាខាំ​សម្លាប់​គួរ​ឲ្យ​រន្ធត់ (​វីដេអូ​) – CEN