ចិន​គាំទ្រ​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​ផ្លូវការ​បញ្ចប់សង្គ្រាម​កូរ៉េ​ – CEN